Žene nikad nisu u tolikoj…


Žene nikad nisu u tolikoj nesvijesti da ih može skinuti neko kome to pri svijesti ne bi dozvolile.

Žene nikad nisu u tolikoj nesvijesti da ih može skinuti neko kome to pri svijesti ne bi dozvolile.Oznaka: , , , , , , , ,

Odgovori