Velika je snaga u onog…


Velika je snaga u onog čovjeka koji umije prešutjeti i onda kad ima pravo..

Velika je snaga u onog čovjeka koji umije prešutjeti i onda kad ima pravo..Oznaka: , , , , , , ,

Odgovori