Ponekad kad vam je teško…


Ponekad-kad-vam-je-teško-može-pomoći-samo-onaj-kome-ćete-pričati,-onaj-tko-će-vas-slušati-i-ne-suditi-vam...

Ponekad kad vam je teško može pomoći samo onaj kome ćete pričati, onaj tko će vas slušati i ne suditi vam…Oznaka: , , , , , ,

Odgovori