Ima trenutaka u životu kada nikakvi vanjski…


bol

Ima trenutaka u životu kada nikakvi vanjski utisci ne mogu da potisnu ono što čovjeka muči i stvara mu bol. Ima duševnih bolova koji su ravni fizičkim, od njih se više ne ječi, ne jauče, ali boli, strahovito boli.Oznaka: , , , , , ,

Odgovori