U životu ne postoji nikakva dužnost osim dužnosti… | Mudre priče


Hermann_HesseU životu ne postoji nikakva dužnost osim dužnosti: biti sretan. Samo smo zato na svijetu, a sa svim dužnostima, svim moralom i svim zapovijedima rijetko činimo jedno drugoga sretnim, jer i sebe time ne činimo sretnima.

Ako čovjek može biti dobar, može to samo onda kada je sretan, kada u sebi ima sklada, dakle kada voli. To je bilo učenje, jedino učenje na svijetu. To je rekao Isus, to je rekao Buddha, to je rekao Hegel.

Za svakoga je na ovome svijetu jedino važno njegovo vlastito najunutarnjije, njegova duša, njegova sposobnost da voli.

Ako je ona u redu, onda je svejedno jede li se proso ili kolači, nose li se dragulji ili krpe; onda svijet zvuči zajedno s dušom, onda je dobro.

(Hermann Hesse)Postano u Motivacijske priče Oznaka: , , , , , , , , , ,